Serviceverkstad

Vad din bil behöver

Vi är en komplett serviceverkstad för alla märken och använder delar via BDS-kedjan som står för hög kvalité.

Vår ambition är att du ska känna trygg med att lämna bilen till oss. Därför garanterar vi:

  • Att din bil tas om hand på fackmannamässigt sätt av kunnig personal
  • Att prisuppgift lämnas innan påbörjat arbete
  • Vi kontaktar dig om vi hittar något som bör åtgärdas som inte är beställt

Att din bil är färdig efter avtalad tid, till rätt pris.

Klicka här för att boka service