Så går det till

1. Fotografering och Dokumentation

Vi tar bilder och dokumenterar skadan noga. Sedan gör vi en skadevärdering för beräkning av reparations tid och kostnader. Bilder och kalkyl skickas till försäkringsbolaget för godkännande.

2. Försäkringsbolaget

Vi får svar från försäkringsbolaget via mejl. Det tar allt mellan ett par timmar till flera dagar beroende på skadans omfattning. Vi planerar då in din bil hos oss, beställer reservdelar mm.

3. Reservdelar

Vi använder alltid original reservdelar. Fr.o.m 2002 kom det skärpta regeringskrav om producentansvar på återanvändning och återvinning. Detta kräver ökad användning av begagnade original reservdelar. Vi söker efter begagnad reservdel via en databas vilket är ett krav från försäkringsbolagen. Vi använder aldrig äldre eller delar som är i sämre skick än det som finns på din bil idag. Säkerhets detaljer är alltid nya.

4. Ankomst med skadad bil

Några dagar innan bilen ska repareras kontrollerar vi att reservdelar har kommit och att de är i gott skick. Om något problem skulle ha uppstått meddelas du det innan reparations dagen.

5. Plåtverkstad

När skadeteknikern tagit in bilen börjar vi demontera, frilägga och rikta eventuella skador. Vi färdigställer skadan för att skicka vidare den till lackering. Är det en stor skada mäter vi först upp karossen och drar ut den i en riktbänk. Eller byter karosseri delar som måste bytas. Alla skarvar och utbytta detaljer rostskyddas för att säkerställa din bils rostskyddsgaranti.

 

6. Plastreparation

Skador på plastdetaljer ska av miljöhänsyn i första han repareras. Det arbetet utförs enbart av våra auktoriserade plastreparatörer.

7. Lackering

På lackeringen utförs spackling av riktade ytor, nedslipning av detaljer, maskering, grundning och topplackering av åtgärdade detaljer.
De idag ganska komplicerade kulörer som finns på dagens bilar gör att det ställs höga krav på lackeraren för att kunna nå kraven på kulöröverensstämmelsen. Vi lackar bara med de senaste miljövänliga färgsystemen.

 

8. Efterkontroll

Innan delar går tillbaka till plåten av maskeras objektet och ytorna kontrolleras noggrant.

9. Montering för leverans

Alla lackerade delar återmonteras. Slutligen gör vi nödvändiga justeringar t.ex. ljusjustering eller återställning av felkoder i bilens dator.  Vi kontaktar dig om lämplig tid att hämta bilen. Det viktigaste för oss är en nöjd kund. Vi tar gärna emot förslag för hur vi kan bli bättre.